Servei de mediació

  • La mediació és una forma de resoldre conflictes entre dues o més persones, amb l’ajuda d’una tercera persona imparcial, el mediador. Els mediadors no són jutges ni àrbitres, no imposen solucions ni opinen sobre qui té la veritat, el que busquen és satisfer les necessitats de les parts en disputa, regulant el procés de comunicació i conduint per mitjà d’uns senzills passos en els quals, si les parts col · laboren, és possible arribar a una solució en la qual tots guanyin o, almenys, quedin satisfets.
  • Experiències com aquestes s’estan duent a terme actualment i promouen és un model de convivència més pacífic.
  • La mediació és VOLUNTÀRIA, és CONFIDENCIAL, i està basada en el DIÀLEG.
  • La mediació pot resoldre conflictes relacionats amb la transgressió de les normes de convivència, relacions familiars que s’han deteriorat, situacions que desagradin o semblin injustes, o qualsevol tipus de problemes entre persones.