Vaig començar a exercir com advocada per compte pròpia l’any 2001, dedicant-me de forma exclusiva al meu despatx situat a Reus, desprès d’haver treballat tant a l’administració pública com a l’empresa privada.

Que ofereixo a dia d’avui? Proximitat, experiència, sensibilitat i compromís amb el client.

Quins són els meus trets característics? La meva cultura professional basada en un estil dinàmic i exigent d’exercir l’advocacia i de tractar amb clients, i amb els companys/companyes de professió.

Quines són les meves eines per tirar endavant? La meva capacitat d’adaptació als canvis, les ganes, i l’esforç per formar-me dia a dia.

Sònia Parisi – Col·legiada 777 ICAR