Dret contenciós administratiu i estrangeria

  • Urbanisme.
  • Reclamacions patrimonials (danys i perjudicis) contra les Administracions, Ajuntaments, Generalitat, Estat espanyol, etc.
  • Dret d’estrangeria.
  • Nacionalitat.
  • Permís de residència.
  • Reagrupacions familiars.
  • Permís treball, permisos d’estudiants, arrelaments, renovació de targetes, recursos contra resolucions dictades per l’Administració, entre d’altres.